Kompakt 701

Kompakt 701 – Tehla + 200 mm EPS len za 82 410 €

KOMPAKT 701 – je dom menšej kategórie pre 4-5 člennú rodinu. Poschodový dom s podkrovím vhodný do dvojpodlažnej zástavby. Malá zastavaná plocha, vhodné na malé a úzke parcely. Dom možno osadiť čo najbližšie ku hranici parcely. Objekt možno realizovať aj ako rekreačnú chatu, prípadne dvojdom. Izba na prízemí môže slúžiť pre osobu s nižšou mobilitou. Minimálne vzdialenosti rozvodov TÚV. Riešenie domu je ekonomické, umožňujúce finančne a technicky jednoduchú a rýchlu prípadne svojpomocnú výstavbu. Kombinácia stavebných konštrukcií s nadštandardnými tepelno-technickými vlastnosťami je predpokladom minimalizovania spotreby energie na vykurovanie. Projekt možno objednať aj s pristavanou garážou, vyznačenou čiarkovane (v takom prípade je potrebné vyznačiť v objednávke názov domu „KOMPAKT 701 S GARÁŽOU“)